Zabiegi chirurgiczne a żółtaczka

Chirurgiczne leczenie paliatywne raka trzustki

... zabiegu niż u chorych leczonych chirurgicznie. Jednakże przy leczeniu endoskopowym częściej występują nawroty żółtaczki i późne zwężenia dwunastnicy wymagające ponownych hospitalizacji. Mimo to łączny czas pobytu chorych w szpitalu aż do śmierci był ...