Zachorowalność raka piersi

Rak sutka (piersi)

... zachorowalności. Rak sutka przed 30 r.ż. występuje rzadko. Polska należy do krajów o średnim współczynniku zachorowalności na raka piersi ( 30/100.000 ), średnim tempie wzrostu umieralności, złej strukturze zaawansowania klinicznego i związanych z ty ...