Zagęszczenia w mammografii

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... zagęszczenie powiększa się ( lub brak możliwości porównania ) należy rozważyć ewentualną etiologię zapalną lub wpływ hormonalnej terapii zastępczej oraz wykonać uzupełniające badanie USG a w razie stwierdzenia zmiany litej - biopsję. 2. Zaburzenie ar ...

Mammografia wykaże czy torbiel czy guzek w piersi?

... zagęszczenia to jest to raczej zmiana lita. czy zawsze wynik mammografii pokrywa się z wynikiem usg??mam wynikbirads 4, czy podczas usg może się zmienić diagnoza? Mój wynik mammografii piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej.w piersi lewej w miejsc ...

Ogon Spencea i skala BIRADS 3 z mammografii

... zagęszczenie o średnicy 12 mm, skala BIRADS 3. Bardzo proszę o dokładne wyjaśnienie mi tego opisu. Czy taki guz można całkowicie wyleczyć??? BI - RADS 3 - oznacza zmiany prawdopodobnie łagodne, ryzyko złośliwości dla takich zmian powinno być mniejsze ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Mikrozwapnienia piersi

... zagęszczenia typu łagodnego do ok.10 mm i obustronne poj. mikrozwapnienia. doły pachowe bez patologicznych węzłów chłonnych. Mikrozwapnienia w badaniu mammograficznym sugerują proces nowotworowy. Ale, żeby takie podejrzenie wysnuć muszą być z reguły ...

Po mammotomie i nowy opis mammografu

... zagęszczen i mikrozwapnien podejrzanych o złosliwosc. w dołach pachowych drobne wezły chłonne. co to znaczy? Zmiany w piersi prawej widoczne na godzinie 12 aktualnie nie wskazano. Wnioski Bez cech procesu rozrostowego. Dlaczego boli pod pacha .Proszę ...

Powierzchniowe zagęszczenie zaciągające w sutku

... zagęszczenie zaciągające ( sumacyjne? ) - wymagana ocena USG. Rozległa wyspa gruczołowa w kw GZ sutka prawego. Bardzo proszę o interpretacje. Badanie mammograficzne oczywiście trzeba jeszcze rozszerzyć o USG. Wynik mammografii stwarza podejrzenie zmi ...