Zagęszczenia w obrazie mammografii

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... zagęszczenie powiększa się ( lub brak możliwości porównania ) należy rozważyć ewentualną etiologię zapalną lub wpływ hormonalnej terapii zastępczej oraz wykonać uzupełniające badanie USG a w razie stwierdzenia zmiany litej - biopsję. 2. Zaburzenie ar ...