Zagęszczenie miąższu płuc

Guzek opłucnowy

... zagęszczenie miąższowe przy tylniej ścianie klatki piersiowej o wyglądzie zmian zastoinowych. Wzmożony rysunek naczyniowy płuc. Przedtchawiczo oraz w obrębie okna aortalno - płucnego widoczne są pojedyńcze węzły chłonne o średnicy 10 milimetrów. Oste ...

Zmiany guzkowe w kącie przeponowo-sercowym

... zagęszczenie miąższu płucnego - zmiany niedodmowe, niedodmowo - bliznowate, zejściowo zapalne. Podobnie mniejsze niedodmowe - bliznowate zagęszczenia przy podstawie w płucu lewym. Moje pytanie brzmi, czy mogą być to przerzuty, jeżeli są przysercowo, ...

Carcinoma planoepitheliale G2 bronchi

... zagęszczenia miąższu w płacie górnym oraz odczynowe pogrubienie szczeliny międzypłatowej. Powiększone węzły chłonne: okolicy łuku aorty do 17mm* w oknie płucnym do 11mm oraz w lewej wnęce śr.15mm. Serce o powiększonej lewej komorze. Podprzeponowo pom ...

$openx_rectangle_2 rectangle5