Zagęszczenie piersi

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... zagęszczenie powiększa się ( lub brak możliwości porównania ) należy rozważyć ewentualną etiologię zapalną lub wpływ hormonalnej terapii zastępczej oraz wykonać uzupełniające badanie USG a w razie stwierdzenia zmiany litej - biopsję. 2. Zaburzenie ar ...

Guzek w sutku i powiększone węzły chłonne dołów pachowych

... zagęszczenia o typie miernego st. mastopatii, na jej tle drobnych torbieli wykluczyć nie można. W ogonie Spence*a piersi lewej nieregularne zagęszczenie wymaga dodatkowego badania USG. Wyraźnych skupisk patologicznych mikrozwapnień w badaniu RTG nie ...

Zagęszczenie w lewej piersi

... zagęszczenie, 15 mm. Prawdopodobny histologiczny charakter zmiany - układ cieni. Mam 58 lat. Czy powinnam powtórzyć badanie? Czy USG jest konieczne w tym wypadku? Co to jest to zagęszczenie i czy może to być rak złośliwy? Pozdrawiam Badanie usg pozwo ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Torbiel czy guzek w piersi?

... zagęszczenie w lewej piersi o średnicy25mm. w skali Birads4 jest to wynik mammogafii.bardzo się boję że może to być RAK jutro jadę do onkologa mam 55 lat Mam 24 lata miałam robioną biopsję której wynik to: uzyskano bardzo liczne płaty nabłonka gruczo ...

Mammografia wykaże czy torbiel czy guzek w piersi?

... zagęszczenia to jest to raczej zmiana lita. czy zawsze wynik mammografii pokrywa się z wynikiem usg??mam wynikbirads 4, czy podczas usg może się zmienić diagnoza? Mój wynik mammografii piersi o budowie tłuszczowo - gruczołowej.w piersi lewej w miejsc ...

Mikrozwapnienia piersi

... zagęszczenie w Piersi 15mm Proszę powiedzieć czy to coś poważnego... Dziękuję Witam Nie dawno zrobiłam badanie mommograficzne na ktorym wyszło mi . Wynik badania Piersi tłuszczowo - gruczołowe Obustonnie rozsiane zmiany mastopatyczne o średnim stopni ...

Po mammotomie i nowy opis mammografu

... zagęszczen i mikrozwapnien podejrzanych o złosliwosc. w dołach pachowych drobne wezły chłonne. co to znaczy? Zmiany w piersi prawej widoczne na godzinie 12 aktualnie nie wskazano. Wnioski Bez cech procesu rozrostowego. Dlaczego boli pod pacha .Proszę ...

Guz i zwapnienie w piersi

... zagęszczenie o średnicy 25mm i zwapnienia skala birads5 zagęszczenia z zwapnieniami o polimorfo kształtach proszę o napisanie coś o tym Najlepiej zmianę wyciąć w granicach zdrowych tkanek i poddać badaniu histopatologicznemu. Zmiana podejrzana o proc ...

Guzek opłucnowy

... zagęszczenie miąższowe przy tylniej ścianie klatki piersiowej o wyglądzie zmian zastoinowych. Wzmożony rysunek naczyniowy płuc. Przedtchawiczo oraz w obrębie okna aortalno - płucnego widoczne są pojedyńcze węzły chłonne o średnicy 10 milimetrów. Oste ...

Czy zagęszczenie w piersi to coś poważnego?

... zagęszczenia, skala BIRADS 3 - czy to może być coś poważnego? Mam 56 lat BI - RADS 3 - oznacza zmiany prawdopodobnie łagodne, ryzyko złośliwości dla takich zmian powinno być mniejsze niż 2%, wymagane jest badanie kontrolne w okresie 6 miesięcy - najl ...

Ogniskowe zagęszczenie w piersi

... zagęszczenie 7 mm - do oceny w usg. Czym może być to zagęszczenie? Takie zagęszczenie może być ogniskowym przerostem tkanki gruczołowej piersi, zmianą łagodną typu gruczolaka, włókniakogruczolaka. Zmiana jest bardzo niewielka. Trzeba wykonać badanie ...

W piersi zagęszczenie 15cm, sutki w porządku

... zagęszczen ie 15cm... Co to może oznaczać proszę o odpiwedź O dalszym postępowaniu powinien zadecydować lekarz prowadzący. Można pogłębić diagnostykę wykonując USG, jeśli w USG bedzie też widoczna zmiana zapewne trzeba bedzie wykonac biopsję cienkoig ...

Piersi ocena wg Birads 4

... zagęszczenie silnie wysycone o wielkości 17 mm. Było wykonane badanie Usg podczas którego lekarz próbował ściągnąć torbiel ale mu się nie udało. Pobrał tylko trochę ( co się dało ) do badania. Bardzo się martwię co to oznacza i co jak będą złe wyniki ...

Dysplazja włóknista, zmiany ogniskowe w piersi

... zagęszczenie o średnicy 25 mm, skala BIRADS 4. Zagęszczenie w sutku lewym na godzinie 2. Opis USG: Sutki o utkaniu tłuszczowo - gruczołowym z cechami dysplazji włóknistej. W sutku lewym na godzinie 2 widoczny obszar o zaburzonej architektonice, gdzie ...

Carcinoma planoepitheliale papillare invasivum G2

... zagęszczenia typu *pączkującego drzewa* - bronchiolitis. W obrębie śródpiersia i wnęki prawej masa guzowata 47x40mm i wysokości do 46mm znacznie zwężająca światło oskrzela głównego prawego około 18mm od ostrogi głównej. Masa o gęstości około 38jH ule ...