Zagięcie

Gruźlicze zapalenie wyrostka robaczkowego - przypadek kliniczny

... zagięcie wyrostka, wreszcie nadmiernie rozwinięta błona śluzowa, znajdująca się w miejscu odejścia wyrostka robaczkowego do kątnicy ( zastawka Gerlacha ). 2. Przejście zakażenia z kątnicy na wyrostek robaczkowy przez ciągłość. 3. Szerzenie się zakaże ...

Zabieg metodą Winkelmanna w leczeniu wodniaka jądra

... zagięcia. Przeważnie udaje się nam bez uszkodzenia wypreparować aż do górnej granicy wodniaka otoczkę worka wodniaka ukształtowaną przez błonę podstawną jądra. Po usunięciu znacznej objętości płynu z wodniaka ( przez nakłucie lub punktowe nacięcie ot ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Nefrektomia

... zagięcia. Usunięcie nerki Nerkę usuwa się przez przecięcie torebki tłuszczowej. Po uzyskaniu dostępu do nerki palcem dokonuje się odłuszczenia narządu od torebki tłuszczowej. Nerkę wysuwa się nad ranę operacyjną, odnajduje moczowód, który zostaje pod ...

Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej

... zagięcie kątowe pomiędzy osią szyi a osią tętniaka < 60 stopni, - średnica tętnicy biodrowej wspólnej < 23 mm ( w miejscu implantacji stentgraftu ), - zagięcie kątowe tętnic biodrowych wspólnych < 80 stopni, - średnica tętnic biodrowych zewnętrznych ...

Po kolonoskopii: Adenocarcinoma tubulare intestini crassi

... zagięcia esiczo - odbytniczego - pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Wynik badania histopatologicznego wycinku z odbytnicy: Adenocarcinoma tubulare intestini crassi G II. Proszę o przetłumaczenie wyniku badania histopatologicznego. Nieste ...

Dieta po częściowej resekcji jelita grubego oraz cholecystektomii

... zagięcia wątrobowego okrężnicy, kamica pęcherzykowa, nieszczelność zespolenia i kałowe zapalenie otrzewnej w przebiegu pooperacyjnym, zakażenie dróg moczowych w przebiegu pooperacyjnym, stan po zatorowości płucnej w 2000 roku, nadciśnienie tętnicze, ...

Duży polip typu gruczolak cewkowo-kosmkowy - zagrożenie

... zagięciu prostniczo - esicznym wykryto u mnie duży, 3 cm uszypułowany polip średnicy ok. 3 cm. Głowa nierówna, krucha, przekrwiona. Szypuła o średnicy do 6 - 7 mm. Błona śluzowa do wys. ok. 8 - 10 cm powyżej odbytu z delikatnie zatartym rysunkiem nac ...

Gruczolakorak w polipie zagięcia esiczo-odbytniczego

U mojej Mamy stwierdzono rozpoznanie: Adenoma tubulo - villosum cum neoplasia interepithelialis gradus maioris. W kilku polach widoczne ogniska utkania adenocarcinoma ( G1 ) partim carcinoma mucinosum, które naciekają podścielisko łącznotkankowe poli ...

Niepełna kolonoskopia a ból w prawym podbrzuszu

... zagięcie wątrobowe okrężnicy. Jeśli nie wytrzymuje Pani tego badania bólowo można rozważyć wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych. Dobrze dodatkowo byłoby wykonać tomografię komputerową, ale gdy będzie taka potrzeba po wykon ...

Kolonoskopia - jak dalej postępować?

... zagięciem śledzionowym egzofityczny, sangwinujący samoistnie naciek obejmujący ok 4/5 obwodu na długości ok 3 cm - pobrano 3 wycinki." Wynik badania histopatologicznego - 18367,8 ) Adenocarcinoma tubulare ( GII ). Nadmieniam, że żona jest po ope ...

Modelowanie ściany jelita grubego

... zagięcia esiczo - odbytniczego widoczne modelowanie ściany jelita. Twór gładki twardy. Na nim napięta błona śluzowa - wycinki" Mam 53 lata i na badanie zgłosiłam się z powodu niewielkiego krwawienia z odbytu. Proszę o odpowiedź. To może sugerowa ...

Rozpoznanie gruczolaka i polipa poprzecznicy

... zagięciem wątrobowym w początkowym odcinku poprzecznicy przysadzisty polip ok. 3 - 4 mm, którego usunięto kleszczykami do badania his - pat., błona śluzowa gładka ,lśniąca z prawidłowym rys.naczyniowym. Wydłużona esica. Proszę uprzejmie o wytłumaczen ...

Śluzowe zapalenie odbytnicy

... zagięci ślrdzionowymdrobny polip 2 mm ussunięty kleszczami ( wycinki 2 ). Dalej do katnicy włacznie z odchylen uchyłki. Wniosek: Śluzowe zapalenie odbytnicy. Guz isicy. Usunięcie polipa w czasie obecnego badania jest hazardowe ze względu na możliwość ...

Adenocarcinoma G I coli regionis flexurae lienalis

... zagięciu śledzionowym, jest to guz 5 cm . otrzynaliśmy wynik badania histopatologicznego, co may o tym sądzić? jakie to stadium? Da się wyleczyć? Adenocarcinoma G I coli regionis flexurae lienalis ( m - 8140/3 ). Proszę o odpowiedź Adenocarcinoma G I ...

Guzki krwawnicze w odbytnicy

... zagięcia wątrobowego, dalej badanie bardzo ryzykowne, od esicy do zagięcia wątrobowego nietypowe zmiany zapalne z wybroczynami podśluzówkowymi z dużym usztywnieniem ścian, brakiem haustracji, - aparat wchodzi z dużym oporem. A jakie jest pytanie? ...

Guz złosliwy jelita grubego

... zagięciu jelita grubego..pobrano z niego wycinek i wyszedł mi guz złośliwy ( G2 )...Moje pytanie brzmi następująco... Co oznacza guz złośliwy ( G2 ) ?? G2 to stopień zaawansowania histopatologicznego guza ( stopień złośliwości ) w skali od 1 do 3 mów ...

Guz w zagięciu prostnico-esicznym

... zagięciu prostnico - esicznym kalafiorowaty guz śr. 4cm. z owrzodzeniem w centrum, broczliwy - hist - pat.W esicy na 30 cm polipy na grubych szypułkach śr.15 - 20mm, powyżej polip śr.10mm, uszypułowany. Poza tym bez zmian. Wn: Tu flexurae recto - sig ...

Adenomata tubularia cum dysplasia gradus minoris

... zagięcia śledzionowego drobny, płaski polip śr. ok. 4 mm i w dystalnej esicy przysadzisty polip o śr. ok 6 - 7 mm. Obydwa usunięto odpowiednio pętlą but.1 i but.2. Innej patologii w jelicie nie stwierdzono. Wynik badania: Adenomata tubularia cum dysp ...

Adenoma tubulare HG, polypus hyperplasticus

... Zagięcie esiczo - odbytnicze. Niestety czas oczekiwania na konsultację jest wydłużony. Czy to coś powaznego? Rozpoznanie na język polski brzmi: 1 ) Gruczolak cewkowy dużego stopnia 2 ) Polip przerostowy Pierwsza zmiana jest łagodnym nowotworem. Druga ...

Zagięty pecherzyk żółciowy

... zagięcie pęcherzyka może być przeciwskazaniem do wykonania zabiegu jego usunięa metodą laparoskopową ? Decyzja o podjęciu takiego zabiegu należy do chirurga. Trudno powiedzieć jak umiejscowiony jest obecnie pęcherzyk żółciowy. Oczywiście, ale w oparc ...

Polypus adenomatosus inflammatione. Dysplasia gradus minoris.

... zagięcie śledzionowe. polypus adenomatosus inflammatione.dysplasia gradus minoris. excisio totalis. - wstępnica proszę o przetłumaczenie Rozpoznanie na język polski brzmi: Polip zapalny. Polip gruczołowy zapalny. Dysplazja ( zaburzenie rozwoju nabłon ...

Guz zagięcia esiczo odbytniczego

Prosze o przetlumaczenie wyniku histopatologicznego. Adenocarcinoma tubulare coli.Metastases carcinomatosae in lymphonodis( xi/xii ).( G2,Dukesc,Astler - Collerc2,pT3,pN2 ) Gruczolakorak cewkowy okrężnicy. Przerzuty raka w węzłach chłonnych ( 11 węzł ...

RTG i zmiany guzowe w jelitach

... zagięcie się w tym miejscu jelita co jest naturalne. Aby uwidocznić zmiany jelit trzeba by podać kondtrast i dopiero zrobić zdjęcie rtg. A gazy w jelitach jak się uwidaczniają? I proszę o odpowiedź, na pytanie z poprzednego wątku. Jak się uwidaczniaj ...

Uczucie uszkodzenia jelita

... zagięciu jelit, ponieważ w jelicie grubym odbywa się proces wchłaniania, głównie wody. Nie zostanie ona tu strawiona. Musisz udać się do chirurga. Trzeba zrobić rtg jamy brzusznej, ustalić gdzie znajduje się marchewka i czy nie będzie konieczne jej u ...

Przelewania, wzdęcia, wiatry mimo przeczyszczenia jelit

... zagięciu poprzecznicy i zstępnicy, w esicy, i odbytnicy. Przed badaniem piłem fortrans - co spowodowało jeszcze gwałtowniejsze ruchy jelit. Przelewanie w jelitach pod bardzo dużym ciśnieniem. Zdziwiło mnie również, że po wyczyszczeniu jelita miałem s ...

Ca flexurae lienalis coli cum meta ad hepar

... zagięcia śledzionowego okrężnicy z przerzutami do wątroby Tłumaczenie może różnić się trochę w zależności od biologii zmiany. Generalnie: Rak ( flexurae? ) wyściółki( nabłonka ) jelita( okrężnicy ) z przerzutami do wątroby. ...

Stomia po operacji jelita grubego

... zagięcia esiczo - prostniczego. Co do nieprawidłowego funkcjonowania stomii trzeba udać się do poradni chirurgicznej na kontrolę tam wszystko zostanie w tej sprawie wytłumaczone ( trzeba używać dodatkowych preparatów stomijnych dołączanych do zestawu ...

Czy to boli żołądek?

... zagięcie ). Kolonoskopia wykazała jedynie zrosty w okolicach esicy ( miałem wykonywane 2 operacje w jamie brzusznej ). Po tym badaniu po jakimś czasie zaczałem odczuwać ( po lewym dołem biodrowym ) ból właśnie w okolicach poprzecznicy i zstępnicy. Bó ...

Adenocarcinoma exulceratum G-2.Foci carcinomatosi in lumine vasorum.

... zagięcia wątrobowego 2/granica cięcia wodl.10 cm od guza 3/granica cięcia w odl.6 cm od guza 4/jelito poza guzem 5 - 6/węzły chłonne w rzucie guz 7/węzły chłonne krezki 8/wyc. ze ściany otrzewnej ściennej okol.pachwinowej a nastepnie pisze tleus 1/Ad ...

Nieoperacyjny rak zagięcia wątrobowego okrężnicy

... zagięcia wątrobowego okrężnicy naciekający pęcherzyk żółciowy. 2.Nieoperacyjny rak zagięcia esiczo - odbytniczego naciekający przestrzeń zaotrzewną. 3.Kardiopatia niedokrwienna serca. Niedokrwistość wtórna. Ze względu na rozmiary guzów, nie zostały o ...

Leczenie torbieli krezki

... zagięciem śledzionowym okreznicy poziomą częścią dwunastnicy uwidoczniono strukturę płynową wielkosci100x60x70mm.Zmiana ta o nierównych płatowatych obrysach zewnętrznych o strukturze zrazowatej z licznymi przegrodami utworzonymi przez tkankę tłuszczo ...

Colitis chronica spastica

... zagięcia śledzionowego 80cm. Haustracja esicy wzmożona.W zagięciu śledzionowym zwęzenie światła nie przepuszczajace kolonoskopu .Pobrano wycinki do badania hist - pat. I coś takiego po łącinie: Colitis chronica spastica? Proszę o wyjaśnienie bo lekar ...