Zapalenia wątroby objawy

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C)

... zapaleniu wątroby typu C mówimy wówczas, gdy zakażenie trwa przynajmniej 6 miesięcy. Czynnikami predysponującym do przewlekłego zakażenia są: duża ilość przetoczonej krwi, bezobjawowy okres ostrej fazy zakażenia, wielofazowość aminotransferazy alanin ...