Zapalenie jelita grubego leczenie i dieta

Colitis nn specyfica

... zapalenie jelit może wskazywać na wrzodziejące zapalenie jelita grubego bądź chorobę Crohna. Prawdopodobnie do leczenia powinna być zastosowana odpowiednie dieta, ewentualnie również sulfasalazyna, ewentualnie glikokortykosteroidy. ...

Colitis chronica non specifica levi gradu

... zapalenie jelita grubego stopnia lekkiego. Takie zapalenie powinno być leczone indywidualnie. W leczeniu stosowane są np. glikokortykosteroidy, mesalazyna. Dieta np. tj. na podanej stronie: http://www.echirurgia.pl/diety/dieta_lesniowskiego.htm ...

Leczenie i dieta przy Colitis chronica

... zapaleniu jelita grubego. Czasami jest rozpoznawane w czasie badania kolonoskopowego przypadkowo, bez ewidentnych zmian makroskopowych w jelicie grubym. Postępowanie terapeutyczne związane jest głównie z dolegliwościami jakie są związane z tym stanem ...

$openx_rectangle_2 rectangle5