Zapalenie węzłów chłonnych a żołądek

Adenocarcinoma coeci infiltrans G2

... Zapalenie węzłów chłonnych odczynowe Zapalenie błony śluzowej żołądka czynne i przewlekłe ropowicze Zapalenie węzłów chłonnych odczynowe ...