Zastrzyk z soli fizjologicznej

Zastrzyki domięśniowe z soli fizjologicznej

... zastrzyki domięśniowe z soli fizjologicznej ( nie jest to niebezpieczne - nic się nie stanie? ) - muszę poćwiczyć. Chociaż jest to płyn obojętny dla organizmu nie zalecałbym takich praktyk. W wyniku podaży takiego płynu dochodzi do rozwarstwiana i ob ...

Zastrzyki soli fizjologicznej

... zastrzyku z solą nie powstaną zrosty? 2. Taka zwykła sól kupiona w aptece za 0,30 zł może być? 3. Nie jest to niebezpieczne? 1. Oczywiście po jednym takim zastrzyku, zwłaszcza z soli fizjologicznej, zrosty nie powinny się pojawić. 2. Jeśli 0,9% roztw ...

Zastrzyk z wody do iniekcji

... zastrzyk z soli fizjologicznej nic nie boli. Proszę o wyczerpującą odpowiedź. Woda nie jest substancją przeznaczoną iniekcji. Sól fizjlologiczna imituje warunki panujące wewnątrzorganizmu. Woda do iniekcji jest przeznaczona do iniekcji jak sama nazwa ...

$openx_rectangle_2 rectangle5