Zawał śledziony

Powiększona śledziona (splenomegalia) i leczenie śledziony

... zawał śledziony - torbiele i inne guzy śledziony - pourazowy krwiak śledziony. Wskazania do wycięcia śledziony ( splenektomia ) 1 ) Lecznicze - w chorobach układu krwiotwórczego: - niedokrwistość hemolityczna sferocytowa i autoimmunologiczna przewlek ...

Zmiany w śledzionie

... zawałowe*, pan radiolog zalecił dalsze badania a lekarz rodzinny wydał skierowanie do poradni chirurgicznej. W poradni chirurgicznej zostałem skierowany na badanie Tomografii Komputerowej. Po 2 tygodniach przyjmowania zastrzyków z Papaweryny przyszła ...