Zesp Plummera Vinsona

Zespół Plummera-Vinsona

Zespół Plummera - Vinsona ( zespół Paterson - Brown - Kelly ) to niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza występująca u kobiet w średnim wieku, z towarzyszącą dysfagią. Do innych cech należą: achlorchydia, koilonychia, zapalenia kącików ust oraz gład ...

Rak przełyku

... Zespół Plummera i Vinsona ( syderopenia z atrofią błon śluzowych języka, gardła, przełyku ) Objawy raka przełyku Przez dłuższy czas choroba nowotworowa przełyku przebiega bezobjawowo. Pierwszym objawem są zwykle zaburzenia połykania w wyniku zwężenia ...

Zespół Plummera

... Zespół Plummera - Vinsona ( dysfagia syderopeniczna, ang. Plummer - Vinson syndrome ) &#8211* zespół chorobowy charakteryzujący się występowaniem anemii z niedoboru żelaza z towarzyszącą dysfagią z towarzyszącym skurczem przełyku w okolicy zapier ...

$openx_rectangle_2 rectangle5