Zespolenie roux en y

Pomost omijający żołądek (metoda Roux-en-Y)

... Zespolenie żołądkowo - jelitowe - wykonana jest tylna warstwa zespolenia, w środku widoczna końcówka drenu. ACS Surgery: Principles and Practice, 2005 Bibliografia: - Choroby wewnętrzne, red. Szczeklik A., 2006; - ACS Surgery: Principles and Practice ...

Leczenie torbieli rzekomych trzustki

... zespolenie torbieli ze światłem przewodu pokarmowego. Wykonuje się go dwiema metodami: 1 ) poprzez zespolenie torbieli z tylną ścianą żołądka ( metoda Jurasza ) lub 2 ) poprzez zespolenie torbieli z wydzieloną pętlą jelitową ( tzw. pętla Roux ) Pełne ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Leczenie raka przełyku

... zespolenie przełykowo - żołądkowe z przemieszczeniem żołądka do klatki piersiowej, jelita cienkiego przez wytworzenie zespolenia przełykowo - jelitowego ( pętla Roux - Y ) lub przez wykorzystanie wyizolowanej części okrężnicy ( części jelita grubego ...

Mikrokamica pęcherzyka żółciowego

... zespolenia omijające przewowodowo - jelitowe i żołądkowo - jelitowe z powodu guza zapalnego głowy trzustki ( Roux - Y ). Guz cofnał się. W aktualnym badaniu EUS trzustka bez zmian ogniskowych, w obrębie głowy pojedyncze 2 cechy PZT. Aktualnie bilirub ...

Leczenie chirurgiczne przewlekłego żółciowego nieżytu żołądka

... zespolenia żołądkowo - jelitowego typu Roux - en - Y, ale mam jeszcze jedno pytanie czy istnieje inna nowoczesna metoda chirurgiczna, aby pozbyć się żółciowego zapalenia żołądka. Dziękuje Panie Doktorze, że mam możliwość uzyskania tutaj porady i odpo ...

Żółciowe zapalenie żołądka i zespolenie Roux-en-Y

... zespolenia Roux - en - Y na długiej pętli i czy jest ona skuteczna w przypadku przewlekłego żółciowego zapalenia żołądka przy jednoczesnym braku woreczka żółciowego. http://www.echirurgia.pl/otylosc/pomost_omijajacy_zoladek.htm Trudno mówić o skutecz ...