Zmiany miąższu płuc

Diagnozować guzy w płucach przy raku tarczycy?

... zmiany typu drobnych guzków są rozrzucone w całym miąższu płuc nie da się niestety wykonać żadnej biopsji płuc, bo można tylko doprowadzić do odmy opłucnej. Biopsję wykonuje się tylko w guzach umiejscowionych w oskrzelach dzięki zastosowaniu bronchos ...

Guzki między żebrami

... Zmiany typu sarkoidoza czy rak płuc lokują się w samym miąższu płuc i nie są wyczuwalne w powłokach klatki piersiowej. Z tego co Pan opisuje być może są to tłuszczaki. Zmiany takie bardzo często występują na klatce piersiowej i mogą być wyczuwalne mi ...

Zrost opłucnowo-osierdziowy

... zmian miąższowych.Serce w granicach normy.Po stronie lewej widoczny przy lewym dolnym zarysie serca najprawdopodobniej zrost opłucnowo - osierdziowy.Przepona lewa nieco uniesione do góry.Sródpiersie nieco przesunięte po stronie lewej. Czy zmiany wido ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Zrost opłucnowo-osierdziowy przy zarysie serca

... zmian miąższowych.Serce w granicach normy.Po stronie lewej widoczny przy lewym dolnym zarysu serca najprawdopodobniej zrost opłucnowo - osierdziowy.Przepona lewa nieco uniesiona do góry. Śródpiersie nieco przesunięte po stronie lewej. W związku z pow ...

Zmiana powysiękowa miąższu płuc

... zmian. Węzły chłonne nie powiększone.* Na początku tego tygodnia zrobiłem badanie kontrolne RTG. Otrzymałem opis *Brak istotnych zmian w porównaniu do zdjęcia poprzedniego*. Ponieważ zdjęcia RTK były wykonywan w innych ośrodkach niż TK, to dodatkowo ...

Zmiany w miąższu płuca w prawym boku

... zmiany w miąższu po prawej stronie boku u dołu płuca ale nie na płucu.jakie dodatkowe badania powinnam wykonać zeby dokladnie okreslic co to jest,to mnie boli. Najlepiej tomografię komputerową. ...

Pasma zmian włóknistych w płucu

... zmian włóknistych w płacie środkowym PP oraz w języczku PL. Najpewniej zmiany pozapalne. Poza tym miąższ płucny bez zagęszczeń patologicznych.Węzły chłonne śródpiersia nie powiększone.Płynu w jamach opłucnej ani patologicznej tkanki w drzewie oskrzel ...

Carcinoma planoepitheliale G2 bronchi

... zmiana zwęża dystalny odcinek oskrzela górnopłatowego oraz ściśle przylega i wyraźnie modeluje lewa t. płucną oraz zwęża jej górną gałąź wieloplatową. Wokół zmiany liczne zagęszczenia miąższu w płacie górnym oraz odczynowe pogrubienie szczeliny międz ...