Zmiany ogniskowe płuc

Powiększony węzeł chłonny w płucach

... zmian ogniskowych. Pojedynczy węzeł chłonny przedtchawiczo dł. 9 mm. Serce w granicach normy. Jama brzuszna objęta badaniem fragmentarycznym: śledziona dodatkowa śr. 12 mm we wnęce śledziony. W biegunie górnym nerki prawej torbiel korowa śr. 9 mm* Dl ...

Zmiana ogniskowa w płucu po usunięciu piersi

... Zmiana ogniskowa w górnym płacie płuca prawego - 20mm. Pozapalne zrosty w srodkowych polach obu pluc. Pola rozedmy. Zrosty na lewej kopule przepony. Wnęki szerokie naczyniowe. Sylwetka serca powiększona lewokomorowa. Dodam, że mama leczy się na serce ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Płuca po leczeniu raka piersi

... zmian ogniskowych z niewielkimi zrostami u podstawy. W płucu prawym w segm. 4/5 przywnękowo odcinkowe, niewielkie poszerzenia światła oskrzeli, które mogą sugerować tworzące się niewielkie rozstrzenia. Jamy opłucnowe wolne od płynu.Śródpiersie i obie ...

W płucu guzowaty palczasty nieostro ograniczony obszar

... zmianie ogniskowej o charakterze rozrostowym, najprawdopodobniej pierwotnym.Nadnercze prawe guzowato powiększone do 18 mm - mts ?. Bardzo proszę o odpowiedź. Z tego opisu wynika najprawdopodobniej, że jeden z guzów ( płuca ) jest guzem pierwotnym, a ...

Aktywny proces rozrostowy w wątrobie i zmiany meta w narządach

... zmian ogniskowych w płucach obraz pet przemawia za *meta*, nie można wykluczyć meta w węźle chłonnym. Miałam raka złośliwego jelita grubego, jestem po operacji ( w kwietniu 2009 ). Po usg okazało się że trzeba wykonać badanie pet. Co to dla mnie ozna ...

Tu colli lat dex-st post ex tumoris

... Zmiany ogniskowe w powiększonej tarczycy. Węzły chłonne śródpiersiowe nie powiększone. Pojedynczy guzek śr. 4mm w segm. 3 płuca prawego - pozapalny? ( do kontroli ) + zrosty przeponowo - opłucnowe w obu płucach. Rtg klp: przepona wolna, pojedyncze pl ...

Zgrubienia opłucnej w szczycie płuca

... zmian ogniskowych Taki opis może świadczyć o przebytych w przeszłości stanach zapalnych górnych partii płuca prawego. Deformacja kostna żeber świadczy o zwyrodnieniu żeber. zgrubienie szczeliny miedzypłatowej w prawym plucu Taki opis może świadczyć o ...