żołądek antrum i trzon

Badanie histopatologiczne: okolica antrum, trzon żołądka

... żołądka i przerost grudek limfatycznych. Pozytywny test na zakażenie Helicobacter pylori. Jest to stan zapalny części żołądka z odczynowym przerostem układu limfatycznego spowodowany zakażeniem bakterią H. pylori. Z tym rozpoznaniem trzeba udać się d ...

Gastroskopia żołądka

... żołądka kilka wybroczyn.Błona śluzowa żołądka zaczerwieniona w trzonie i w antrum, z kilkunastoma wybroczynami. Na krzywiźnie mniejszej antrum gojące się, obwałowane w części proksymalnej owrzodzenie o wym. ok. 40 #20mm( obecnie nalot włóknika ma śre ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Wybroczyny, nadżerka, Hb-

... żołądka liczne wybroczyny, w trzonie i antrum liczne aftopodobne nadżerki, opuszka dwunastnicy kształtna bz, część stępująca dwunastnicy bz, test ureazowy ujemny Z góry dziękuję i pozdrawiam Ma Pani przepuklin rozworu przełykowego oraz nadżerkowe zap ...

Gastritis chronica atropica gradus mediocris partim activa

... żołądkowych sklepienie i wpust żołądka prawidłowe trzon podatny na insuflacje w jeziorku tresć żółciowa bardzo żywa perystlatyka żołądka w antrum cechy przewlekłego zapalenia śluzówki inkrustacje śluzuwki żółcią rozpoznanie hispotalogiczne gastritis ...

Duodenitis chronica. Infectio Helicobacter pylori.

... żołądka prawidłowa. Błona śluzowa antrum i trzonu niezmieniona. Odźwiernik drożny, kształtny. Opuszka dwunastnicy kształtna. Błona śluzowa opuszki miernie przekrwiona z dwoma grudkami prostymi. Pobrano his - pat. Początkowy odcinek zaopuszkowej częśc ...

W antrum błona śluzowa żołądka plamkowato zaczerwieniona

... żołądka jest prawidłowy. Czy plamkowate zaczerwienienie może być początkiem wrzodów? Badanie wykonano w znieczuleniu ogólnym z anestezjologiem. Przełyk - bez zmian. Wpust z góry i w inwersji prawidłowy. Błona śluzowa dna i trzonu żołądka ścieniała z ...

Czy metaplazja trzeciego stopnia prowadzi do raka?

... żołądka. Wyniki sa dosyć niepokojące: - gastroskopia: blizna powrzodowa w opuszce dwunastnicy, zmiany zapalne w antrum. - badanie patomorfologiczne: Fragmenty błony śluzowej trzonu i części odzwiernikowej żołądka z rozrostem dołeczkowym w stanie prze ...

Ulcus et erosio venticuli. Erythematosus endoscopic gastritis.

... żołądka, przekrwienie endoskopowe w zapaleniu żołądka ). WYNIKI BADANIA: 1 - 2 gastriris chronica antralis et corpolis ( zapalenie przewlekłe błony śluzowej żołądka części przedoodźwiernikowej i trzonu ) ( + ) praecipue superficialis - gastritis bili ...

Gastritis corporallis et antralis chronica levi gradu

... żołądka niskiego stopnia. Zamiana błony śluzowej żołądka w błonę śluzową jelita i dysplazja ogniskowa średniego stopnia błony śluzowej trzonu żołądka. Z wynikiem proszę udać się do lekarza prowadzącego. Zadecyduje on o dalszym toku leczenia ( farmako ...

Reflux biliaris

... żołądek, złe samopoczucie itp Rozpoznanie Reflux biliaris Trzeba jeszcze w tej sprawie skonsultować się z gastroenterologiem. Może trzeba zmodyfikować jeszcze leczenie, aby przyniosło pożądane efekty ( np. Controloc 40 2x1 oraz dodatkowo leki prokine ...

Błona śluzowa opuszki dwunastnicy zmieniona zapalnie

... żołądku na czczo treść śluzowa czysta. Błona śluzowa dna, trzonu oraz antrum bez zmian. Odźwiernik drożny. Opuszka dwunastnicy kształtna, błona śluzowa zmieniona zapalnie. Część zstępująca dwunastnicy bez zmian. Retrowersja - obraz prawidłowy. Jest n ...

Nisza wrzodowa z włóknikiem w żołądku

... żołądek. Poza sporadyczną zgagą nie wiedziała, co to gastryczne problemy: Przełyk bez zmian.W trzonie żołądka na linii krzywizny większej nisza wrzodowa z włóknikiem. W antrum 3 nisze wrzodowe, odżwiernik bez zmian. Opuszka i pozaopuszkowo bez zmian. ...