żołądek wynik badania histopatologicznego

Atypia gruczołów żołądka

... żołądka. W badaniu tym napisano: dysplazja gruczołów typu indefinite atypia oraz bardzo drobny fragment normotypowego nabłonka płaskiego Co to oznacza? Wynik badania histopatologicznego oznacza dysplazję czyli nieprawidłowy rozwój gruczołów błony ślu ...

Przyczyna płynu w jamie otrzewnowej

... żołądka. Co może być przyczyną tego płynu i jak można go usunąć z otrzewnej by przyniosło ulgę i by mogła normalnie funkcjonować. Na pewno trzeba poczekać na wynik badania histopatologicznego płynu z jamy otrzewnej. To może przynieść znaczące informa ...

Gastritis chronica maioris gradus, praecipue superficialis

... żołądka powierzchowne. Przerzuty do zapalenia wątroby ( nie rozumiem co ktoś miał na myśli? ). Wynik badania histopatologicznego po polsku brzmi: Zapalenie błony śluzowej żołądka przewlekłe, stopnia dużego, szczególnie powierzchowne, aktywne ( w skal ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Polipy w okolicy sklepienia żołądka

... żołądka Wynik badania histopatologicznego Polypi hyperplastici ventriculi . co to znaczy To dobry wynik. Znaczy polip przerostowy żołądka. Takie polipy powstają najczęściej na podłożu przewlekłego zapalenia. ...

Przekrwienie blaszki właściwej śluzówki żołądka

... żołądka pogrubiały, przekrwiony fałd o wymiarach 8x3 mm. ( wycinki ) Wynik badania histopatologicznego W wycinkach śluzówka żołądka bez nacieku zapalnego z ogniskowym przekrwieniem blaszki właściwej. Wynik całkowicie prawidłowy świadczący tylko o mie ...

Metaplazja jelitowa żołądka

... żołądka w pracownii endoskopii. Na wyniku napisano *W antrum kilka ognisk metaplazji jelitowej*. Pobrano też 3 wycinki do badania histopatologicznego. Poniżej wynik tego badania: Gastritis chronica cum hyperplasia foveali Mucykarmin ( + ) Lekarz stwi ...

Npl przełyku

... żołądek bez zmian.Pobrał też wycinek do badania histopatologicznego. To podejrzenie zmiany typu nowotworowego. Wynik badania histopatologicznego odpowie dokładnie na pytanie czy to nowotwór. ...

Guz żołądka

... żołądka, został pobrany wicinek do badania histopatologicznego, na wyniku z bad. histopatologicznego jest zalecenie pobrania większego wycinka, ale jest napisane iż są zmiany zapalne typu gastritis chronica, zmiany martwicze i dysplastyczne o dużym n ...