Zrosty w płucach

Zmiana ogniskowa w płucu po usunięciu piersi

... zrosty w srodkowych polach obu pluc. Pola rozedmy. Zrosty na lewej kopule przepony. Wnęki szerokie naczyniowe. Sylwetka serca powiększona lewokomorowa. Dodam, że mama leczy się na serce.] Zmiany w płucach w większości są związane z przebytymi procesa ...

Płuca po leczeniu raka piersi

... zrostami u podstawy. W płucu prawym w segm. 4/5 przywnękowo odcinkowe, niewielkie poszerzenia światła oskrzeli, które mogą sugerować tworzące się niewielkie rozstrzenia. Jamy opłucnowe wolne od płynu.Śródpiersie i obie wnęki bez patologicznej masy i ...

Tu colli lat dex-st post ex tumoris

... zrosty przeponowo - opłucnowe w obu płucach. Rtg klp: przepona wolna, pojedyncze plamiste zacienienia w polach środkowych obu płuc - meta? Sylwetka serca w normie. Miała już kiedyś wycinany guz. Pali papierosy. Bardzo bolą ją węzły z prawej strony i ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Carcinoma planoepitheliale papillare invasivum G2

... zrosty opłucnej szczytów oraz przeponowe. W segmencie 2 i 3 - m płuca prawego pogrubiałe ściany oskrzelików oraz zagęszczenia typu *pączkującego drzewa* - bronchiolitis. W obrębie śródpiersia i wnęki prawej masa guzowata 47x40mm i wysokości do 46mm z ...

Ból pod prawym żebrem, wcześniej usunięty płat płuca

... zrostów po operacji.Bóle ustąpiły samoczynnie,lecz od czasu do czasu zakłuwa mnie w boku. W 2008 będąc w ciąży robiłam sobie ponownie test na lamblie tym razem wynik pozytywny.W list. 2009 leczyłam się metronizadolem,lecz teraz ból staje się coraz ba ...