Zwapniałe węzły

Zmiany patologiczne sutka (piersi) na obrazie mammograficznym

... zwapniałych ścianach ) - torbiel mleczna - węzły chłonne 7. Zmiany zapalne: - ostre ( pogrubienie skóry, zatarcie rysunku tkanki podskórnej, zwiększenie gęstości tkanki gruczołowej ) - podostre i przewlekłe ( pogrubienie skóry, siateczkowe utkanie w ...

System BI-RADS - opis zdjęć mammograficznych

... zwapniałe włókniakogruczolaki, tłuszczaki, cysty olejowe, galactocele, zmiany hamartomatycznym o mieszanej gęstości oraz węzły własne, zwapnienia naczyniowe a także dystorja utkania ewidentnie związana z uprzednimi procedurami chirurgicznymi. Wynik t ...

Carcinoma papillare rozsiane po częściowej resekcji tarczycy

... zwapniałe lub zwłókniałe węzły chłonne ). Raczej nic niepokojącego i nie związanego ze zmianami w tarczycy. Zgrubienie w miejscu cięcia chirurgicznego jest jeszcze prawdopodobnie obrzękiem tkanek. Należy skonsultować się jednak z chirurgiem, bo częst ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Przyczyny powiększenia węzłów chłonnych

... zwapniały węzeł chłonny, powiększone węzły mogą towarzyszyć chorobie nowotworowej. Można taki węzeł pobrać do badania i ustalić przyczynę. a guzek może być przyczyną? W ubiegłym roku lekarz postawił mi diagnozę iż mam powiększone węzły chłonne i licz ...