Zwiększone śledziona

Pęknięta śledziona w mononukleozie

... zwiększone prawdopodobieństwo pęknięcia. Dlatego należy unikać sytuacji, w których lewa połowa brzucha i klatki piersiowej byłaby narażona na uraz ( uderzenie, przygniecenie ). ...

Ból pod żebrami a powiększona śledziona

... zwiększonego zapotrzebowania organizmu na tlen. Występuje to z reguły u ludzi nie uprawiających sportów w sposób systematyczny. Ale taki ból powinien ustąpić po kilku kilkunastu minutach, a nie utrzymywać się przez 3 - 4 dni. Jeśli w USG jamy brzuszn ...

Stan organizmu po usunięciu śledziony

... zwiększonego z tego powodu prawdopodobieństwa wystąpienia zakrzepicy naczyniowej. Po miesiącu należy wykonać morfologię krwi. Oczywiście uważać na wysiłek fizyczny do 3 miesięcy po zabiegu ( możliwość wystąpienia przepukliny w bliźnie pooperacyjnej. ...

$openx_rectangle_2 rectangle5

Dieta po wycięciu śledziony

... zwiększonej ilości. To może być powodem zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia zakrzepicy naczyniowej. Jeśli ten poziom ulegnie zwiększeniu należy skonsultować się z hematologiem. Co do diety – nie ma takowej w przypadku stanu po splenekto ...

Torbiel śledziony u dziecka

... zwiększone prawdopodobieństwo samoistnego lub pod wpływem niewielkiego urazu pęknięcia śledziony. Nie ma żadnych przeciwwskazań do szczepienia dziecka. Wręcz nawet zalecałbym w przypadku takich zmian na śledzionie i skłonności do zakażeń. W chwili ob ...

Niejednoznaczny wynik badania PET-CT a usunięcie śledziony

... zwiększonej aktywności F - FDG ( SUV =2.5 ) średnicy ok 17 mm, poziom aktywności metabolicznej wskazuje raczej na zmianę o charakterze łagodnym, nie można jednak całkowicie wykluczyć nietypowego chłoniaka o niskim stopniu złośliwości.... Wyniki badań ...