Zwięzłe jelita

Melanoza okrężnicy (melanosis colonis)

... zwięzłe wyjaśnienie tego terminu, gdyż jestem laikiem w dziedzinie medycyny. Melanosis colonis dosłownie znaczy melanoza okrężnicy ( jelita grubego ). Melanoza to przebarwienie, nadmierne nagromadzenia barwnika melaniny w śluzówce jelita. To przebarw ...