żylak powrózka nasiennego a wzrost

Wskazania i metody leczenia żylaków powrózka nasiennego

... żylaków powrózka nasiennego nastolatków jest zahamowanie wzrostu objętości jądra po stronie żylaków połączone z II i III stopniem klinicznego zaawansowania żylaków. Niektórzy klinicyści zalecają leczenie w przypadku nieprawidłowego wyniku testu stymu ...